Kościół Matki Bożej Pocieszenia
na Zdzieżu

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Matka Boża Pocieszenia
koronowana
2 lipca 1931 roku

Archidiecezja Poznańska

Obraz MB

Kościół w Borku Wielkopolskim, w którym mieści się słynne na całą Polskę sanktuarium maryjne, znajduje się przy ulicy Zdzież.
Został zbudowany na planie krzyża w stylu wczesnego baroku. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem został namalowany przez nieznanego artystę techniką temperową na desce cyprysowej o rozmiarach 1,225 × 1,15 m i pochodzi z końca XVI wieku, a więc nie mógł być obiektem kultu od początku istnienia parafii na Zdzieżu. Maryja trzyma Dzieciątko na lewej ręce, prawą zaś wskazuje na Jezusa, który prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, a lewą trzyma opartą na kolanie książkę. Na początku XVII wieku obraz uznano za cudowny, a w księdze łask zapisanych było ponad tysiąc cudów. W czasie potopu szwedzkiego wywieziono go do klasztoru cysterek w Trzebnicy na Śląsku. Dwa lata później powrócił do ołtarza głównego nowego kościoła. W II połowie XVII wieku kult Matki Bożej upowszechnił się, co było widoczne we wzmożonym ruchu pielgrzymkowym. Powstało wówczas wiele kopii cudownego obrazu, również otaczanych czcią. Najbardziej znaną jest obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej w kościele oo. Franciszkanów w Poznaniu. W czasie wizytacji parafii w 1777 roku odnotowano ponad 800 wotów otaczających obraz, w tym wota zbiorowe od miast, co oznacza, że kult obrazu był bardzo rozpowszechniony. Ze względu na bogatą historię kultu, wielką liczbę udokumentowanych łask, a także wotów dziękczynnych sanktuarium na Zdzieżu jest bardzo licznie odwiedzane przez wiernych.